PYLON RESIVER & ITA

ZA INTEGRATORE SISTEMA I PROIZVOĐAČE FIXTURA

SIGNALNI PYLON BLOKOVI

product

40 POL PYLON NISKOG OTPORA

Sifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 40 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Sifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 40 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje RECEIVER: RCV - ST - LR - 40
Test Iglica: HC1000 HK04 S
Kućište za iglicu: RCP079 WR03
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - LR - 40 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - LR - 40 - 2
product

40 POL SIGNALNI PYLON

Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 40 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 40 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - 40
Test iglica: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR46
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - 40 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - 40 - 2
product

85 POL SIGNALNI PYLON

Šifra za poručivanje: ITA - ST - 85 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 85 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - 85
Test iglica: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR46
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - 85 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - 85 - 2
product

102 POL SIGNALNI PYLON

Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 102 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 102 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - 102
Test iglica: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR46
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - 102 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - 102 - 2
product

136 POL SIGNAL PYLON

Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 136 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 136 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - 136
Test iglica: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR46
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - 136 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - 136 - 2
product

170 POL MANJA OTPORNOST

Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 170 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 170 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - LR - 170
Test iglica: HC1000 HK04 S
Kućište za iglicu: RCP079 WR03
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - LR - 170 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - LR - 170 - 2
product

170 POL SIGNAL PYLON

Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 170 - KT 06
Interface kontakt: IC071 WR09
Šifra za poručivanje ITA: ITA - ST - 170 - KT 02
Interface kontakt: IC071 WR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - ST - 170
Test iglica: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR46
Šifra za poručivanje seta v1: SET - ST - 170 - 6
Šifra za poručivanje seta v2: SET - ST - 170 - 2

Pylon blokovi za visoku struju

product

2 POL VISOKO STRUJNI

Šifra za poručivanje ITA: ITA - HC - 2
Interface kontakt: IC169 M303
Šifra za poručivanje reciver: RCV - HC - 2
Test iglica: HCT2000 HK03 X
Kućište za iglicu: RCT157 M303
Šifra za poručivanje seta: SET - HC -2
product

4 POL Visoko strujni

Šifra za poručivanje ITA: ITA - HC - 4
Interface kontakt: IC169 M303
Šifra za poručivanje reciver: RCV - HC - 4
Test iglica: HCT2000 HK03 X
Kućište za iglicu: RCT157 M303
Šifra za poručivanje seta: SET - HC -4
product

8 POL VISOKO STRUJNI

Šifra za poručivanje ITA: ITA - HC - 8
Interface kontakt: IC169 M303
Šifra za poručivanje reciver: RCV - HC - 8
Test iglica: HCT2000 HK03 X
Kućište za iglicu: RCT157 M303
Šifra za poručivanje seta: SET - HC -8
product

24 POL VISOKO STRUJNI

Šifra za poručivanje ITA: ITA - HC - 24
Interface kontakt: IC138 SR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - HC - 24
Test iglica: HCT1600 HK03 NX
Kućište za iglicu: RCT118 SR05
Šifra za poručivanje seta: SET - HC -24
product

45 POL VISOKO STRUJNI

Šifra za poručivanje ITA: ITA - HC - 45
Interface kontakt: IC138 SR03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - HC - 45
Test iglica: HCT1600 HK03 MX
Kućište za iglicu: RCT118 SR05
Šifra za poručivanje seta: SET - HC - 45

OPTIČKI PYLON BLOK

20 POL OPTIČKI BLOK - 10

with Ø1 mm Optical Fiber

Šifra za poručivanje ITA: ITA - LED - 20 - 10
Interface kontakt: IC118 OP03 10
Sifra za poručivanje receiver: RCV - LED - 20 - 10
Test Iglica: LP1630 TA07 S 10
Kućište za iglicu: RCP138 SR03
Šifra za poručivanje seta: SET - LED -20 - 10

20 POL OPTIČKI BLOK - 22

with Ø2.2 mm Optical Fiber

Šifra za poručivanje ITA: ITA - LED - 20 - 22
Interface kontakt: IC118 OP03 22
Sifra za poručivanje receiver: RCV - LED - 20 - 22
Test Iglica: LP1630 TA07 S 22
Kućište za iglicu: RCP138 SR03
Šifra za poručivanje seta: SET - LED -20 - 22

PNEUMATSKI PYLON BLOKOVI

product

8 POL PNEUMATSKI FES

Šifra za poručivanje ITA: ITA - PN - FES - 8
Pneumatski kontakt– ITA: PIC3150
Šifra za poručivanje reciver: RCV - PN - FES - 8
Pneumatski kontakt- receiver: PIC3151
Šifra za poručivanje seta: SET - PN - FES -8
product

8 POL PNEUMATSKI FES 10x10

Šifra za poručivanje ITA: ITA - PN - FEs - 8 (10x10)
Pneumatski kontakt - ITA: PIC3150
Šifra za poručivanje reciver: RCV - PN - FES - 8 (10x10)
Pneumatski kontakt- receiver: PIC3151
Šifra za poručivanje seta: SET - PN - FES -8 (10x10)
product

8 POL PNEUMATIC VPC

Šifra za poručivanje ITA: ITA - PN - VPC - 8
Pneumatski kontakt– ITA: PIC3230
Šifra za poručivanje reciver: RCV - PN - VPC - 8
Pneumatski kontakt- receiver: PIC3231
Šifra za poručivanje seta: SET - PN - VPC -8

MEŠANI PYLON BLOCK

MEŠANI PYLON

Šifra za poručivanje ITA: ITA - MB - ST_HC_PN - 32_8_4
Signal kontakt: IC071 WR09
Visoko strujni kontakt: IC138 SR03
Pneumatski kontakt: PIC3150
Šifra za poručivanje reciver: RCV - MB - ST_HC_PN - 32_8_4
Kontakt signal: IT1000 1ER03 S
Kućište za iglicu: RCP066 WR06
Visoko strujni kontakt: HCT1600 HK03 LX
Kućište za iglicu: RCT118 SR05
Šifra za poručivanje seta: SET - MB-ST_HC_PN - 32_8_4

PYLON BLOK ZA RADIO FREKFENCIJU

16 POL RADIO FREKFENTNI

Šifra za poručivanje ITA: ITA - RF - 0,7GHz - 16
Interface kontakt: IC197 MCX03
Šifra za poručivanje reciver: RCV - RF - 0,7GHz - 16
Test iglica: RF4601 J2 L A XS
Kućište za iglicu: RRF 4601
Šifra za poručivanje seta: SET - RF - 0,7GHz - 16

USB PYLON BLOK

USB 1A + 1B Pylon

Šifra za poručivanje: ITA-USB 1A+1B

Please complete the following for access to dowload